02188797173 - 09128034081

امکانات

پنل برنز
24هزار تومان
3000تومان شارژهدیه
پنل نقره ای
58,000تومان
6,000 تومان شارژ هدیه
پنل الماس
190000تومان
20,000 تومان شارژ هدیه
پنل نمایندگی
230000✖️تومان
20,000 تومان شارژ هدیه
امکانات اولیه ✔️ ✔️
✔️
✔️
ارسال تکی ✔️
✔️
✔️
✔️
ارسال گروهی ✔️
✔️
✔️
✔️
دفترچه تلفن ✔️
✔️
✔️ ✔️
ارسال زماندار ✔️
✔️
✔️ ✔️
متون سریع ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ارسال هوشمند ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
راهنمای پنل ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ارسال متناظر ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
امکانات ویژه
کد خوان ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
مسابقه و نظرسنجی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
منشی ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
منشی هوشمند ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
پیامک مناسبت ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
پیامک سررسید ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
اضافه به لیست ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
ایجاد لیست سیاه ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
پیامک سفید ✖️ ✖️ ✔️ ✔️
بانک شماره ها
ارسال منطقه ای ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
ارسال سن و جنسیت ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
ارسال از دکل همراه اول و ایرانسل ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ارسال شهری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ارسال شغلی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
وب سرویس و api پیامک
وب سرویس ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
مستندهای وب سرویس ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
انتقال ترافیک ✖️ ✖️ ✔️ ✔️
خط خدماتی عمومی ✔️
✔️ ✔️ ✔️
پشتیبانی و تنظیمات
پشتیبانی تلفنی، آنلاین
✔️
✔️ ✔️ ✔️
راهنمای آنلاین
✔️
✔️ ✔️ ✔️
تراکنش مالی
✔️
✔️ ✔️ ✔️
شارژ آنلاین سامانه
✔️
✔️ ✔️ ✔️
انتقال پیامک
✔️
✔️ ✔️ ✔️
ایمیل پیامک
✔️
✔️ ✔️ ✔️
کنترل از راه دور
✔️
✔️ ✔️ ✔️
خطوط عمومی و اختصاصی
خط عمومی 1000، 3000، 5000، 021
✔️
✔️ ✔️ ✔️
خط اختصاصی (5000)
✔️
✔️ ✔️ ✔️
خط انتخابی (1000)
✖️
✖️ ✔️ ✔️
خط ثابت (021) ✖️
✖️ ✖️ ✔️
تعرفه ها (تومان)
تعرفه پیامک اپراتور 1000 13 13 12.3 11.7
تعرفه پیامک اپراتور 5000 13.6 13.6 12.9 12.3
تعرفه پیامک اپراتور 021 13.8 13.8 13.1 11.7
تعرفه پیامک اپراتور 3000 17.6 17.6 16.7 15.8
اشانتیون و هدایا
شارژ هدیه (تومان) 3,000 6,000 10,000 20,000
21,600تومان
سفارش
46,400تومان
سفارش
61,600تومان
سفارش
114,000تومان